Lantežini i šljive

Prema Šibenskom leksikonu, evo što su lantežini: “Lantežini – prsne žlizde od mladih telaca (lat….