Zašto ime Pelegrini?

<em>Palača u kojoj se dijelom nalazi naša konoba nosi naziv Pelegrini-Tambača. </em>

<em> Prvi hotel u povijesti Šibenika zvao se Pelegrini.
I na kraju, ali nikako manje važno, pelegrin dolazi od riječi putnik – hodočasnik, a blizina katedrale sv. Jakova je cilj hodočasnika, kao što je konoba Pelegrini cilj gastronomskih pelegrina. </em>