Restoran

Potpuno devastirani prostor u kojem nije nitko boravio posljednjih 50 godina smo kupili 2006. godine. Tada smo otkrili da se prije otprilike sto godina u istom prostoru čuvala čuvena slatka šibenska maraština koja se sušila na Trgu 4 bunara, a pila na europskim dvorovima. Ove godine 2017. slavimo 10 godina postojanja.

Srcem i ljubavlju kreirali smo naš prvi menu te započeli prvo ljeto prepuno doživljaja. Danas smo član Jeunes Restaurateurs d’Europe.