Rudijevo carstvo u Krešimirovu gradu

Za GloriaGLAM priču o Pelegriniju ispričao je Hrvoje Petrić, a snimio Mario Kučera